Δημιουργοί

Η εργασία αυτή εκπονήθηκε από τις Δέλλιου Ιωάννα(Α.Μ. 5273) και Σφυράκη Κατερίνα(Α.Μ. 5226), φοιτήτριες του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, στα πλαίσια του σεμιναρίου Γ03Σ10: "Τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας στην εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη" του καθηγητή κυρίου Βασίλη Μακράκη, το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2009-10 με την υποστήριξη του υποψηφίου διδάκτορος του Π.Τ.Δ.Ε., κυρίου Μιχάλη Κλεισαρχάκη.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License