Ας γνωρίσουμε τις ομάδες...
genie.jpg
Παιδιά τώρα θα χωριστείτε σε ομάδες, ώστε η καθεμιά ν' αναλάβει το ρόλο της.

1η Ομάδα: Καταστροφούληδες

images.jpg

Εσείς παιδιά πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις πληροφορίες που σας δίνονται παρακάτω, σχετικά με την καταστροφή του βιοτόπου αναπαραγωγής των χελωνών καρέττα-καρέττα. Αυτές οι πληροφορίες θα σας βοηθήσουν ν' απαντήσετε σε διάφορες ερωτήσεις που θα σας τεθούν.

2η Ομάδα: Θορυβούληδες

2.jpg

Η δική σας ομάδα θ' ασχοληθεί με την ηχορύπανση, η οποία επηρεάζει σημαντικά τη ζωή των χελωνών. Θα κατανοήσετε τα στοιχεία καλύτερα απαντώντας σε κάποιες ασκήσεις.

3η Ομάδα: Παγιδούληδες

7.jpg

Εσείς οι παγιδούληδες, θα μελετήσετε τον τρόπο με τον οποίο η αλιεία συμβάλλει στην εξαφάνιση των χελωνών. Μετά από αυτό θα πρέπει να ελέγξετε οι ίδιοι τον εαυτό σας, για το πόσο καλά κατανοήσατε αυτά που διαβάσατε.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License